Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Grundvandskortlægning

Vandpost_16_9_format.jpg

Nyheder

Hvad er grundvandskortlægning?

Grundvandskortlægningen er et landsdækkende projekt, der gennemføres for at få viden til at sikre Danmarks fremtidige drikkevandsforsyning. Siden år 2000 har skiftende myndigheder kortlagt grundvandet under de områder, der er udpeget som "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser" og indvindingsoplande udenfor disse. 

Se afrapporteringen af kortlægning -2015 og kortlægning 2016-2020.

Hvad sker der lige nu?

I 2015 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings store landsdækkende kortlægningsopgave afsluttet, og nu tager vi hul på nye opgaver. Vi gennemfører en række projekter, der knytter sig til drikkevandsbeskyttelse i et tæt samarbejde med styrelsens interessenter.

Se mere om den fremadrettede grundvandskortlægning her.

Nyttige links

Grundvandskortlægningen har kortlagt kvaliteten, sårbarheden og størrelsen af grundvandsmagasinerne under ca. 40 % af Danmarks areal. Det er der kommet en stor mængde data ud af, som er offentligt tilgængelig.

Se nyttige links for grundvandskortlægningen.

Kontakt oplysninger

Styrelsen for Vand- og NaturforvaltningNiels Bohrs Vej 309220 Aalborg Øst+45 7254 2000

Nyhedsbrev

Abonner på nyhedsbrev fra Grundvandskortlægningen

Bekendtgørelse om drikkevandsressourcer

Bekendtgørelsen, som udpeget afgræsningerne fra kortlægningen til og med december 2014, er nu trådt i kraft. Her kan du se Sammenfattende redegørelse, Miljørapport og Høringsnotat.

Herefter påbegynder arbejdet med en ny bekendtgørelse om drikkevandsressourcer, som udpeger afgræsningerne fra kortlægningerne til og med 2015.

En overordnet tidsplan over forløbet med en bekendtgørelse om drikkevandsressourcer fra forberedelse af scoping frem til en bekendtgørelse træder i kraft kan ses her.