Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Grundvandskortlægning

Vandpost_16_9_format.jpg

Nyheder

Hvad er grundvandskortlægning?

Grundvandskortlægningen er et landsdækkende projekt, der gennemføres for at få viden til at sikre Danmarks fremtidige drikkevandsforsyning. Siden år 2000 har skiftende myndigheder kortlagt grundvandet under de områder, der er udpeget som "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser" og indvindingsoplande udenfor disse. 

Se afrapporteringen af kortlægning -2015 og kortlægning 2016-2020.

Grundvandskortlægningen har kortlagt kvaliteten, sårbarheden og størrelsen af grundvandsmagasinerne under ca. 40 % af Danmarks areal. Det er der kommet en stor mængde data ud af, som er offentligt tilgængelig.

Se nyttige links for grundvandskortlægningen.

Se mere om den fremadrettede grundvandskortlægning her.

Kontakt oplysninger

MiljøstyrelsenNiels Bohrs Vej 309220 Aalborg Øst+45 7254 4000

Nyhedsbrev

Abonner på nyhedsbrev fra Grundvandskortlægningen

Bekendtgørelse om drikkevandsressourcer

I forbindelse med bekendtgørelsen, som udpeger afgræsningerne fra kortlægningen til og med december 2015 har SVANA modtaget 29 høringssvar, som er under behandling. Udkast til bekendtgørelse inkl. kortbilag og miljørapport kan ses på høringsportalen og kortbilagene kan ses på MiljøGIS.

En overordnet tidsplan over forløbet med en bekendtgørelse om drikkevandsressourcer fra forberedelse af scoping frem til en bekendtgørelse træder i kraft kan ses her.