Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vand i hverdagen

I Danmark kan vi drikke vandet direkte fra hanen. Vi har noget af verdens bedste drikkevand.
Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt.

Vandteknologi.jpg

Rent drikkevand fra undergrunden

I Danmark beskytter vi vores grundvand ved at forebygge mod forurening. Dansk grundvandspolitik bygger med andre ord på forebyggelse frem for rensning. 

Læs om, hvordan vi passer på grundvandet

Grundvandskortlægning

Med den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020.

Læs om grundvandskortlægningen

Spildevand

Danmark har ca. 900 renseanlæg, som tager imod spildevand fra husholdninger, virksomheder og institutioner. Anlæggene renser spildevandet for de stoffer, der er skadelige for vandmiljøet.

Læs mere om spildevand