Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vand i hverdagen

I Danmark kan vi drikke vandet direkte fra hanen. Vi har noget af verdens bedste drikkevand.
Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt.

Vandteknologi

Rent drikkevand fra undergrunden

I Danmark beskytter vi vores grundvand ved at forebygge mod forurening. Dansk grundvandspolitik bygger med andre ord på forebyggelse frem for rensning. 

Læs om, hvordan vi passer på grundvandet

Grundvandskortlægning

Med den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020.

Læs om grundvandskortlægningen

Vandsektoren

Performancebenchmarking er et nyt værktøj til dialog mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance. Indberetningen i 2017 er frivillig.

Læs mere om performancebenchmarking