Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Forskerprojekt og vejledning om grødeskæring

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har igangsat et forskerprojekt om grødeskæring, som skal danne grundlag for en ny vejledning om grødeskæring af vandløb.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har igangsat et forskerprojekt om grødeskæring, som skal danne grundlag for en ny vejledning om grødeskæring af vandløb. Arbejdet blev sat i gang af daværende miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen for at sikre, at der i videst muligt omfang tages hensyn til afvanding.

Forskergruppen, der bestod af forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, skulle komme med konkrete anbefalinger til:

  • hvordan grødeskæring bør udføres i de vandløb, hvor der er flere hensyn, der skal varetages, så der i størst muligt omfang både tages hensyn til afvanding og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten fastsat i anden lovgivning jf. vandløbslovens formålsbestemmelse.
  • hvordan grødeskæring bør udføres, så der sikres en god afvanding i de vandløb, hvor der alene er afvandingshensyn.

Forskernes anbefalinger vil er nu afleveret til styrelsen, som herefter laver en vejledning i grødeskæring til kommunerne.

Styrelsen forventer, at den nye vejledning ligger klar en gang efter sommerferien 2016.

Du kan se kommissoriet for arbejdet her

Du kan se projektbeskrivelsen for forskernes arbejde her

Du kan se forskernes færdige udredningsprojekt her