Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Publikationer

Publikationer fra andre Institutioner

Barslund Skadedyrskontrol

På Bornholm har kommunen igennem en årrække installeret såkaldte rottespærrere i kommunens kloaknet. En uvildig undersøgelse af i alt 71 brønde på Bornholm med installerede rottespærrere har vist, at rottespærrerne effektivt er i stand til at holde rotter ude fra stikledningerne i private boliger. Undersøgelsen er foretaget i 2005/2006 af et privat bekæmpelsesfirma med bistand fra Miljøstyrelsen.

Rapport om rottespærre på Bornholm

Rapport om rottespærre på Bornholm bilag 1

Rapport om rottespærre på Bornholm bilag 2-4

Miljøstyrelsen

Spredning af antikoagulante rodenticider med mus og eksponeringsrisiko for rovdyr, Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 159, 2015

Resistens hos brune rotter - Monitering af resistens hos den brune rotte i Danmark 2001-2008 Miljøprojekt nr. 1312, 2009

Rotter (Vejledning nr. 1, 2005,)

Rotter og Skibe (Vejledning nr. 7, 1995)

Danmarks Miljøundersøgelser

Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr, 2010