Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klima

Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen arbejder for at ruste Danmark til ekstreme vejrhændelser som følge af klimaforandringer. Ministeriet og styrelsen har ansvaret for koordination af klimatilpasning på tværs af staten. Kommunerne har ansvaret for den praktiske gennemførelse af klimatilpasningen.

Skybrud-tagrende-1920.jpg

Skybrud

Hvad kan du selv gøre for at gøre din bolig klar til skybrud? Hvorfor løber kloakkerne over? Hverm har ansvaret for kloakkerne?

Våd mark

Oversvømmelser

Kommuner og byer, som er særligt udsatte for risiko for oversvømmelse fra hav, fjorde, søer og vandløb, skal i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv kortlægge og imødekomme risici i forhold til menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomi.

Foto: Colourbox

Klimatilpasning

Klimaforandringerne stiller nye krav til, hvordan vi indretter vores byer og ruster vores natur til mere ekstreme vejrforhold.