Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Havstrategiens indsatsprogram

Den endelige udpegning af havstrategi-områder i Kattegat er på plads. De nye udpegninger giver en række værdifulde levesteder og sårbare arter et fristed i Kattegats dybe, bløde havbund.

Miljø- og fødevareministeren har i foråret 2016 besluttet, at beskytte i alt seks områder i Kattegat, der dækker et areal på i alt 590 km2. Før miljø- og fødevareministeren traf sin beslutning, havde der været dialog med forskellige fiskeriorganisationer og grønne organisationer.

Beslutningen er en del af indsatsprogrammet under EU’s havstrategidirektiv, der blev vedtaget i 2008, som har til formål at sikre naturen og miljøet i havet.

Oplysninger og kort over områderne kan ses herunder.  

Kort over områderne i Kattegat

Udsnit af områderne B, C og D i Kattegat

Beskrivelse af områderne i Kattegat

Hjørnekoordinater for områderne i Kattegat

Sammenfattende redegørelse af høringssvar

Samling af indsendte høringssvar

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

Kort

Kort Kattegat.png

Sådan bliver indsatsprogrammet til

Indsatsprogrammet under EU's havstrategidirektiv udarbejdes på baggrund af basisanalyser om havmiljøets tilstand og miljømål.

Indsatsprogrammet bygger på foranstaltninger fastlagt i anden fællesskabslovgivning og national lovgivning. Det gælder for eksempel foranstaltninger under vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Der skal tages hensyn til, at havforvaltningen skal bidrage til en bæredygtig udvikling, der skal ske en afvejning i forhold til de sociale og økonomiske hensyn, og det skal sikres, at foranstaltningerne er omkostningseffektive og teknisk gennemførlige. 

Den resterende del af indsatsprogrammet vil komme i høring i løbet af den kommende tid.

Offentlig høring om havstrategi-områderne

Forslag til udpegning af havstrategi-områder var i offentlig høring fra 16. januar til 10. april 2015.

Høringsmaterialet kan ses herunder.

Høringsbrev

Forslag til beskyttede områder i Kattegat

Miljørapport for forslag til beskyttede havområder

Pressemeddelelse om høringen udsendt 16. januar 2015