Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Spildevand i badevandet

Forurenet badevand skyldes det oftest overløb fra kloakken efter et voldsomt regnskyl. Kloakkerne løber over, og det sker så pludseligt, at kommunen kan have svært ved at nå at advare om badeforbud.

DERFOR:

  • Gå aldrig i vandet umiddelbart efter et længerevarende voldsomt regnskyl
  • Se, om kommunen har sat advarsler op – eller om det blå flag er taget ned
  • Bad ikke, hvis vandet lugter kloak-agtigt, eller hvis der flyder affald i vandet
  • Vent et par dage med at bade, hvis man vil være sikker på, at forureningen er væk
  • Søg oplysninger hos kommunen

Hvorfor løber kloakkerne over?
Selv om kommunerne anlægger overløbsbassiner til at aflaste kloakkerne ved kraftige regnskyl, er regnmængderne blevet så voldsomme, at det ikke altid er nok. Regnvandet fylder kloakledningerne, blandes med spildevandet og ledes til et overløbsbygværk. Når det er fyldt, bliver vandet ført direkte ud i vandmiljøet, f.eks. i en bæk eller en å, hvorefter det ender i havet. Spildevandet bliver altså ikke renset, men det bliver selvfølgelig fortyndet af regnvandet.

Hvor farligt er det?
Urenset spildevand kan indeholde op til 100 millioner colibakterier pr. 100 ml. vand – altså langt over det tilrådelige for badevand. Bakterierne kan ikke overleve i havvand. 90 pct. af bakterierne vil være døde i løbet af en halv time efter et overløb, men bakterie-indholdet vil stadig være for højt. Nogle undersøgelser viser, at en del af bakterierne kan overleve i flere døgn. Derfor kan der gå flere dage efter en forurening, før badevandet er i orden igen.

Andre kilder?
Forurening af badevandet kan - udover overløb fra kloakker - også skyldes

  • Uheld med udledninger fra rensningsanlæg
  • Afstrømning af husdyrgødning
  • Hul i kloakrør
  • Udløb fra vandløb
  • Forurening fra havne

Dyr og forurening?
For at beskytte badevandet kan kommunen forbyde hunde adgang til badestranden.