Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • klimademonstrationer thumb.PNG

  Klimademonstrationer – Lolland Vand

  Publiceret 18-11-2010

  Rapporterne omhandler de udfordringer, der vil komme i forbindelse med fremtidige vandstandsstigninger og hvordan vand kan anskues som en ressource og kraft i s..

 • Tilforsel af lokalt renset regnvand til ferskvandomraader thumb.PNG

  Tilførsel af lokalt renset regnvand til ferskvandsområder

  Publiceret 17-08-2010

  Projekt om test af filtreringsteknologier og deres evne til at fjerne de stoffer, for hvilke der eksisterer miljøkvalitetskrav og/eller målsætninger relateret t..

 • Skarrehage.jpg

  Skarrehage

  Publiceret 25-03-2010

  Et 238 ha stort reservat med en mangfoldig natur  og gode muligheder for at opleve både natur og kultur

 • Hanstholm

  Publiceret 22-02-2010

  En nordjysk vildmark Mellem Hanstholm-knuden og Klitmøllers markante kystfremspring ligger et klithede-landskab på næsten 4

 • Lerdrup Bugt

  Publiceret 22-02-2010

  I den ydre del af Horsens Fjord er der oprettet 2 reservater: Vorsø Naturreservat og Lerdrup Bugt Vildtreservat

 • Nissum Fjord

  Publiceret 22-02-2010

  Nissum Fjord og det omkringliggende landskab rummer nogle af Vestjyllands vigtigste fuglelokaliteter

 • Ulvshale - Nyord

  Publiceret 22-02-2010

  Landskabet  På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord

 • Roskilde Fjord

  Publiceret 22-02-2010

  Landskab og historie  Roskilde Fjord er et typisk sjællandsk fjordlandskab. Bredninger veksler med snævre løb, og små øer og holme er talrige

 • Ulvedybet.jpg

  Ulvedybet

  Publiceret 27-01-2010

  Ulvedybet Vildtreservat er en inddæmmet, lavvandet brakvandsfjord der ligger mellem de tidligere limfjordsøer Øland og Gjøl

 • plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark_thumb.jpg

  Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

  Publiceret 13-01-2010

  Rotteplanen indeholder en række tiltag, der skal styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter i Danmark.

Søg i nyheder