Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

NOVANA Program

Programbeskrivelsen for NOVANA omfatter formål og rammer for det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø samt beskriver de 8 faglige delprogrammer, som det består af, herunder også dokumenter af mere teknisk og detaljeret karakter.

NOVANA Programmet

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) skal understøtte nationale prioriterede behov for overvågningsdata om på­virk­ning, tilstand og udvikling i naturen og miljøet i Danmark. Programmet bidrager især til opfyldelse af forpligtelser i EU-direktiver, dansk lov og internationale konventioner om overvågning af natur, vand­miljø og luft samt behovet for viden i forbindelse de nationale vandområde- og Natura 2000-planer.

NOVANA 2016 programbeskrivelse

NOVANA 2016-programbeskrivelsen omfatter de overvågningsaktiviteter, der udføres i over­gangs­året 2016, som bygger bro mellem NOVANA 2011-15 og en kommende opdateret programbeskrivelse for 2017-2021, som fast­lægges i 2016.

2016-programmet er i vid udstrækning en videreførelse af NOVANA 2011-15 programmet. Det omfatter otte delprogrammer:

Delprogram for hav og fjord
Delprogram for søer
Delprogram for vandløb
Delprogram for landovervågning
Delprogram for punktkilder
Delprogram for grundvand
Delprogram for arter og terrestrisk natur
Delprogram for luft

NOVANA 2016 – Programbeskrivelse

 

NOVANA 2011-2015 programbeskrivelse

NOVANA 2016-programbeskrivelsen henviser en række steder til NOVANA 2011-2015 programbeskrivelsen, som består af tre dele.

Del 1

Del 1 omhandler baggrunden for programmet, det overordnede formål og strategiske rammer, programmets organisation, den overordnede økonomi og en række tekniske forudsætninger for programmets gennemførelse. Herudover opsummeres indholdet i de forskellige delprogrammer.

NOVANA programbeskrivelse del 1

 

Programbeskrivelse del 2

Del 2 omfatter en beskrivelse af de enkelte delprogrammer, som NOVANA-programmet består af.

NOVANA Programbeskrivelse del 2

Rettelsesblad til programbeskrivelsens del 2, juni 2012

Rettelsesblad til programbeskrivelsens del 2, juni 2015

 

Programbeskrivelse del 3

Del 3 består af tekniske anvisninger for delprogrammerne, som er dokumenter af mere teknisk og detaljeret karakter.

NOVANA Programbeskrivelse del 3