Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Overvågning af vand og natur

For at kunne prioritere indsatsen med at beskytte natur og miljø er der løbende brug for viden om naturens tilstand og udvikling. Naturen skal derfor overvåges.

Det nationale overvågningsprogram (NOVANA) tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden. Formålet er at dokumentere effekterne af den eksisterende miljøindsats, og programmet medvirker til at skabe grundlaget for den fremtidige miljøforvaltning.

Læs mere om:

NOVANA program

NOVANA rapporter