Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Miljøstyrelsen overvåger naturens og vandmiljøets tilstand

NOVANA - Det nationale overvågningsprogram

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer.

NOVANA bidrager især til, at Danmark opfylder de forpligtigelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.

De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer.

Læs mere om NOVANA's baggrund og organisering

Nyheder om NOVANA

Hvad omfatter NOVANA i 2017-2021?

NOVANA er delt op i otte områder. De otte områder kaldes for delprogrammer.

Læs mere om de enkelte delprogrammer:

nihol_22-web.jpg

Hav og fjorde

Miljøstyrelsen overvåger fjorde, kyster og åbent hav med fysiske, kemiske og biologiske prøver.

fiskeundersøgelse (3).jpg

Søer

Miljøstyrelsen undersøger tilstanden i de danske søer. Fra de helt små til de store.

Elfiskeri_Sønderup Å_I-lille.jpg

Vandløb

Miljøstyrelsen måler vandløbenes tilstand ved at tage fysiske og kemiske prøver.

Stoftransport_Gjern Å_stationsetablering.jpg

Stoftransport og landovervågning

Styrelsen undersøger udledning af næringsstoffer fra land.

Lynetten-CB

Punktkilder

Miljøstyrelsen tager prøver i spildevand for at skaffe data om stoffer i spildevandet.

DCP_1256-beskaaret.jpg

Grundvand

Miljøstyrelsen måler kvaliteten og mængden af grundvand i hele landet.

2014_07_21_10_29_52_HENBJ_BrabrandSø_NOVANA_GrønMosaikguldmed.JPG

Terrestriske naturtyper og arter

Miljøstyrelsen registrerer dyr, fugle, planter og naturtyper.

Luft3.jpg

Luft

Målinger af luftbåren kvælstof indgår i styrelsens vurdering af belastningen af natur og vand.

Det gør Miljøstyrelsen på din grund

Derfor laver Miljøstyrelsen undersøgelser på din grund

Alle de mange årlige undersøgelser, som indgår i den nationale overvågning, sker mange steder i hele landet – måske også på din grund.

Undersøgelserne kan for eksempel være målinger i vandet, kortlægning af værdifulde naturtyper og registrering af bestemte dyr og planter. Tilsammen giver undersøgelserne et indblik i, hvordan naturen overordnet set har det i Danmark.

Når Miljøstyrelsen skal besøge et areal, du ejer, sender vi et brev til dig i din e-boks om, hvornår vi regner med at komme, og hvad vi skal undersøge.

Se i videoen, hvordan Miljøstyrelsen måler.

Viden om vandmiljøets og naturens tilstand

Den viden, Miljøstyrelsen indsamler i NOVANA-programmet i samarbejde med andre, udgives hvert år som en landsdækkende rapport. Hver enkelt årlig NOVANA-rapport dækker vandmiljøets og naturens aktuelle tilstand og udviklingen i forhold til tidligere perioder.

Læs den seneste NOVANA-rapport

Vandmiljoe-natur2015-forside.jpg

De indsamlede data indgår hvert sjette år i en forberedelse af vandområdeplaner og Natura 2000-planer. De mange tusinde data om vandmiljøet og naturen bruges til at etablere grundlaget for planerne.  

Vandområdeplanerne 
Natura 2000-planerne

Læs mere om basisanalyserne her:

Basisanalyser vandområdeplaner
Basisanalyser Natura 2000-planer