Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

FAQ - Klimaforandringer

Vil klimaforandringerne påvirke dyrelivet i Danmark?

Når temperaturen falder og stiger på grund af klimaforandringer, vil det også påvirke dyr og planter i Danmark. Arter i de sydlige egne vil blive påvirket i mindre grad end arter i de nordlige egne. I kolde egne vil arter som edderfugl, ride, torsk og hvidnæse blive påvirket lige som også insektarter, der lever i kolde kildevæld, vil blive påvirket. Det er dog ikke sandsynligt, at arterne helt vil uddø.  

Er der arter, der helt vil uddø som følge af klimaforandringer i Danmark?

Om nogle dyr helt vil uddø i Danmark, ved vi ikke. Danmark ligger i den nordlige tredjedel af løvskovsbæltet i Europa, og meget få arter har deres såkaldte sydgrænse hos os, og derfor er det ikke særligt sandsynligt, at vi vil se ret mange dyr uddø. Derimod vil vi givet se en del nye arter indvandre, når vi får et varmere klima. 

Er der kommet nye danske arter som følge af klimaændringerne?

Ja, der er indvandret en række nye arter som for eksempel hvepseedderkop, kejserguldsmed, stribetæge og skestork.