Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvor køber jeg …?

Hvor køber man klistermærker af fugle til at sætte på ruden?

Du kan købe rovfuglesilhuetter hos Dansk ornitologisk Forening 

Kan man lovligt købe udstoppede fugle?

Ja, det kan man. Der kræves dog særlige tilladelser for en række arter. Bl.a. skal der foreligge såkaldte CITES-certifikater for en lang række rovfugle og ugler, fx alle de danske. Udstoppede fugle og dyr købes hos en konservator eller på loppemarkeder. Du kan finde begge dele på internettet. 

Læs mere om CITES

Jeg vil gerne handle med planter i udlandet, hvordan gør jeg?

Hvis du vil importere levende planter, skal du hente tilladelse hos det gamle Plantedirektorat, der nu hedder NaturErhvervssyrelsen. Vil du eksportere levende planter, skal du tage kontakt til myndighederne i det land, du ønsker at importere planten til. I nogle tilfælde vil de kræve, at du har hvad der kaldes et plantesundhedscertificat eller en vækstinspektion, som du i givet fald kan rekvirere hos NaturErhvervstyrelsen.

Er det til gengæld tørrede/ikke-levende planter eller planteprodukter fra arter omfattet af CITES, så skal du have tilladelse af Naturstyrelsen.

 

Læs mere om handel med truede dyr og planter


Må jeg importere dyr til Danmark?

Ja, det må du i en række tilfælde, hvis du har tilladelserne i orden.

Der kan imidlertid være mange grunde til, at det er ulovligt at importere dyr til Danmark. Der kan være sundhedsmæssige grunde, fordi man er bange for at dyrene kan smitte dyr eller mennesker med sygdom, dyreværnsmæssige grunde, som gør, at dyrene kan være farlige eller vanskelige at holde i fangenskab, der kan være tale om arter, vi ikke ønsker skal slippe ud i naturen (de såkaldte invasive arter) eller der kan være tale om import af en dyreart, som risikerer at blive udryddet i naturen. Det kan også være ulovligt, hvis man ikke har sørget for at have de tilladelser, der kræves for at importere det pågældende dyr.

Læs mere om handel med truede dyr

Finde information om de veterinære regler ved import på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Det er Fødevareministeriet, der administrerer dyreværnslovgivningen og også lovgivningen om, hvilke dyr der betragtes som farlige eller vanskelige at holde i fangenskab.

Papegøjer