Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

SVANA er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning arbejder for, at natur og mennesker trives - indenfor de rammer, som regeringen og Folketinget udstikker. SVANA er statslig myndighed for vand og natur og skal betjene miljø- og fødevareministeren med udvikling af politik, rammer og lovgivning. Styrelsen løser de planlægnings- og myndighedsopgaver, som den gamle Naturstyrelse havde, herunder administration af tilskud til skov-, vådområde- og vandløbsprojekter. Styrelsen har ansvar for overvågning af vand og natur og for grundvandskortlægning.

  • Vi passer på naturen og skaber rammer for danskernes friluftsliv
  • Vi sikrer rent vand i vandhaner, vandløb, fjorde, søer og hav
  • Vi hjælper Danmark med at forberede sig til et forandret klima
  • Vi følger udviklingen i naturens trivsel og formidler viden om naturen på en lettilgængelig måde

SVANA har ca. 600 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen arbejder på de decentrale enheder rundt om i landet. Den anden halvdel arbejder i den centrale del af styrelsen i København. 

SVANA var en del af Naturstyrelsen indtil 1. juli 2016, hvor Naturstyrelsen blev delt to. I dag har den ny Naturstyrelsen hovedsæde i Randbøl, se mere om opdelingen her.

Information om vand og natur

Information om vand og natur hjælper med svar på dine spørgsmål. Ved spørgsmål til politik, fortolkninger af love samt henvendelser fra pressen henviser vi til det relevante fagkontor.

Kontakt os
Send e-mail til  
Ring 72 54 22 22 (mandag – fredag kl. 9:00 – 12:00)

Her bor vi

- fotos fra SVANA's kontor i Haraldsgade, København: