Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Læhegn og småbeplantninger

Med Naturpakken fra maj måned 2016 blev det besluttet, at yde tilskud til læhegn med 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

Læhegn kan være værdifulde levesteder og spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet og på den måde sikre sammenhængende natur og naturlige trædesten i de dyrkede arealer. Der etableres en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende læhegn i det åbne land til gavn for vilde dyr og fugle.

Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af spredningskorridorer, læhegn med 3 – 7 rækker beplantning og ”trædesten”. Lodsejere kan frivilligt søge om tilskud. Ordningen stiller krav til kvaliteten af læhegnene, og projekter med stort potentiale for biodiversitet prioriteres. Ordningen forventes igangsat fra 2017.

Styrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse og vejledning til ordningen. Bekendtgørelsen har været i ekstern høring og afventer ministerens underskrift. Når vejledning og bekendtgørelse er godkendt, vil de være tilgængelige her på siden.

Følg din sag

Følg din sag er ude af drift grundet et længerevarende systemarbejde. Derfor kan du i øjeblikket desværre ikke følge din sag på nettet. 

Følg din sag