Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud til EU-LIFE-projekter

EU-LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø og klimapolitik.

undefined

Informationsdag om LIFE og andre EU-tilskud til Miljø-og Natur- og Klimaprojekter

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, DK-5250, Odense; 3. maj 2017, kl. 10-16.

LIFE:

 • ændringer i ansøgningsrunden 2017
 • erfaringer fra evalueringen 2016
 • bevillingssituationen 2017
 • anbefalinger vedrørende ansøgningsrunden 2017
 • nyt arbejdsprogram 2018-20
 • præsentation af det integrerede LIFE-CLIMA projekt: Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC)

Der deltager en repræsentant fra The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), som administrerer LIFE-programmet på EU-kommissionens vegne. Denne del af programmet gennemføres på engelsk.

INTERREG:

 • programmer under INTERREG, der modtager danske ansøgninger
 • temaer inden for natur og miljø
 • konkrete projekteksempler
 • ansøgningsprocedure

Horizon2020:

 • programmer under H2020, der modtager danske ansøgninger
 • temaer inden for natur og miljø
 • konkrete projekteksempler
 • ansøgningsprocedure

Tilmeldingsfrist 1. maj 2017. Der vil være et begrænset antal pladser. deltagelse efter først til mølle princippet.

Tilmelding kan ske på nedenstående tilmeldingsmodul. 

Informationsdag om LIFE og andre EU-tilskud til Miljø-, Natur- og Klimaprojekter

Programmet er en videreførelse af LIFE+ programmet, der var aktivt 2007-13. Der er vedtaget en ny forordning for perioden 2014-20. Nyt er først og fremmest en delprogram for klima, som omfatter forebyggelse af klimaændring og klimatilpasning.

De tidligere regler omkring nationale allokeringer opretholdes for miljødelprogrammet frem til og med 2017. Ved udgangen af 2015 er den danske allokering opbrugt. Der er således ikke bevilget danske projekter i 2016 og der er ikke mulighed for at søge projekter inden for den danske allokering i 2017-ansøgningsrunden.

Hvad kan man gøre, hvis man er klar med en projektansøgning eller ønsker at genfremsende sin ansøgning fra 2016? Der er to muligheder:

 • Der vil være penge, der kan ansøges i konkurrence med alle medlemsstater. En del medlemsstater kan med stor sandsynlighed ikke udnytte deres nationale allokering og disse  midler uddeles i fri konkurrence mellem de projekter, der ikke er finansieret inden for en national allokering. Skønsmæssigt drejer det sig om ca. 20 % af årets samlede bevilling. Proceduren svarer til den, der blev anvendt under LIFE+ (2007-13).Det er vurderingen, at konkurrencen bliver hård, og det bør stærkt overvejes, om man kan forbedre sin ansøgning. Pointtallene for de enkelte projekter vil blive tilgængelige meget snart (ifølge EASME/Kommissionen).
 • Transnationale projekter kan bevilges, hvis mindst én af partnerne har tilstrækkelig national allokering til at dække sin del af projektbudgettet. Der er ikke krav om, at den partner, der har den fornødne nationale allokering skal være Co-ordinating Beneficiary. Partnerskaber med partnere i lande, der har tilstrækkelig national allokering skal være velbegrundede fra en teknisk synsvinkel, det vil sige med en nødvendig, teknisk projektkomponent, f.eks. gennemførelse af pilotprojekt eller anvendelse af projektets resultater i en anden kontekst.

Ansøgning 2017

Indkaldelsen er endnu ikke offentliggjort. Det er oplyst, at dette sker 28. april 2017.  I den forbindelse vil det blive offentligtgjort her på siden. 

Dokumenter om LIFE

Se detaljer om LIFE-programmet

Yderligere oplysninger om LIFE findes på hjemmesiden for ENVIRONMENT - LIFE Programme, hvor der bl.a. kan findes følgende materiale, som er relevant for potentielle ansøgere:

 • Arbejdsprogram for 2014-17
 • Forordningsteksten

Kontakt

Natur: Karsten Gasseholm, Miljøstyrelsen;

Miljø: Gert S. Hansen, Miljøstyrelsen;

Klimatilpasning: Ditte Holse, Miljøstyrelsen;

Klimaændringer: Energistyrelsen;

EU-LIFE-projekter

Se EU-LIFE-projekter på Naturstyrelsens hjemmeside

logo-life-natura2000