Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud til skov- og naturprojekter

Der er en række muligheder for at søge tilskud til projekter til gavn for skov og natur.

ikon_Skovrejsning.jpg

Privat skovrejsning

Med denne ordning kan der søges tilskud til privat skovrejsning

ikon_Urørt skov_Ellesump.jpg

Privat urørt skov

Med denne ordning kan der søges om tilskud til privat urørt skov.

ikon_Biodiversitetsskov_Skovgræsning_Møns klint.jpg

Biodiversitetsskov

Med denne ordning kan der søges om tilskud til at sikre og forbedre biodiversitet i skov.

ikon_læhegn.jpg

Læhegn og småbeplantninger

Tilskudsordning til plantning af spredningskorridorer, 3-7 rækkede læhegn og "trædesten"

ikon_StormfaldCOLOURBOX.jpg

Stormfald

Med denne ordning kan der søges om tilskud til genplantning af robust skov efter stormfald.

ikon_life.jpg

EU-LIFE

EU tilskud til natur- og miljøprojekter. OBS: Tilmelding til informationsdag.

ikon interreg.png

EU-INTERREG

EU tilskud til interregionale natur- og miljøprojekter

Nyheder om skovtilskud

Her kan du læse nyheder om skovtilskud.

Øvrige tilskudsordninger

Foruden de ovenstående tilskudsordninger finder der bl.a. også tilskudsordninger for vand- og klimaprojekter samt tilskudsordninger til gavn for vildt, natur og jagtmuligheder.

Ophørte tilskudsordninger

Det er ikke længere muligt at søge om tilskud til nedenstående ordninger. Projekterne kan pt. være under realisering. Du kan læse mere om de gamle ordninger her.

Tilskud til foryngelse | Tilskud til grøn driftsplan | Tilskud til skov med biodiversitetsformål | Praksisnære forsøg | Skovrejsning fra Østerildpuljen | Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt | Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien | Tilskud til driftsplanlægning | Løvstøtteordningen | Skovforbedrende foranstaltninger.