Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt

grantrer_500x200.jpg

Produktionsafgiftsfonden er oprettet med det formål at styrke indsatsen indenfor produktion og afsætning af juletræer og pyntegrønt Fonden har hidtil været finansieret ved delvist opkrævning af afgifter hos producenterne og delvist af statsligt tilskud.

Det statslige tilskud bortfalder per den 1. januar 2009, som en konsekvens af finansloven for 2009. Skovbrugserhvervet har i en høring i foråret 2008 tilkendegivet, at fonden alene ønskes opretholdt under forudsætning af uændret statslig medfinansiering.

Da medfinansieringen fra staten bortfalder, har Naturstyrelsen valgt at følge erhvervets ønske og fonden afvikles derfor.

Der vil ikke blive opkrævet yderligere produktionsafgifter hos juletræs- og pyntegrøntproducenterne.

Fonden nedlægges den 31. december 2012, når alle eksisterende projekter, som har modtaget tilskud fra fonden, er afsluttet.

De begrænsede midler som tilløber fonden indtil 2012, vil blive uddelt til kortvarige projekter, som kan være afsluttet inden fonden lukkes. Sekretariatet for fonden vil varetage administration af fonden indtil endeligt regnskab og beretning foreligger i sommeren 2013.

Rapporter for afsluttede projekter

Årsberetninger

Rapport for spørgeskemaundersøgelse

Produktionsafgiftsfonden er evalueret i første halvdel af 2007. I den forbindelse er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt jule- og pyntegrøntproducenterne. Rapporten for undersøgelsen kan downloades her:

Vejledning og skemaer

Ansøgningsmaterialet sendes til: Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C

Lovgivning

Links

Kontakt

Administrationen af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt er henlagt til Dansk Juletræsdyrkerforening . Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C

Naturstyrelsen bliver delt i to 

Fra 1. juli 2016 bliver Naturstyrelsen delt i to. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som er overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen (NST), som skal forvalte Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemføre projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv. 
Læs mere om delingen i Folder om opdeling.

Kontakt

Administration af tilskudsordningen om privat skovrejsning varetages af fire af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings lokale enheder.

Find din lokale enhed

Plantevalg

Find frem til hvilke planter, der bedst egner sig til jorden på dit areal på plantevalg.dk