Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud til private skove

Skov med biodiversitetesformål

Natura 2000
Har du kortlagte Natura 2000 skovnaturtyper i din skov, kan du søge om tilskud til at beskytte skoven og de arter der skal beskyttes i Natura 2000-området.

Hasselmus og flagermus
Er der hasselmus eller flagermus i din skov, kan du søge om tilskud til at beskytte deres levesteder.

Øvrig særlig drift
Har du naturmæssigt værdifulde skovarealer, kan du søge om tilskud til at beskytte og pleje disse.

Urørt skov
Har du gammel værdifulde skovarealer, kan du søge om at få tilskud til at lægge dem urørt.

Grøn driftsplan

Tilskud til grøn driftsplan har til formål at fremme omstillingen til bæredygtig skovdrift.

Foryngelse

Tilskud til foryngelse har til formål at omlægge skovarealer med nåletræ til hjemmehørende træarter.

Privat skovrejsning

At rejse skov er en stor opgave. Derfor er det muligt at få tilskud til skovrejsning.

Tilskud til gentilplantning efter stormfald

Tilskud til at plante ny skov efter stormfaldet i 2013.

Tilskudsordningen er ikke aktiv.

Produktionsafgiftsfond

Produktionsafgiftsfonden er oprettet med det formål at styrke indsatsen inden for produktion og afsætning af juletræer og pyntegrønt.

Tilskudsordningen er ikke aktiv.


Følg din sag

Her kan du få adgang til din ansøgning om skovtilskud og læse næremere om sagsoplysningerne.