Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Privat skovdrift

Langt de fleste af Danmarks skove er privatejede.

undefined 

Det betyder, at de er ejet af enten private personer eller fonde, foreninger eller selskaber.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning står for administration af Skovloven. Den fører tilsyn med, at loven overholdes - og træffer afgørelser om dispensation efter Skovloven til f.eks. byggeri, etablering af anlæg og udstykning mv. i fredskov.

Tilskud til private skove

Styrelsen for Vand- Naturforvaltning har en række tilskudsordinger, man kan søge som privat skovejer. Man kan bl.a. søge om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000-områderne, til skovrejsning eller til omstilling til bæredygtig skovdrift.

Læs mere om tilskud til private skove

Følg din sag: Hvor langt er ansøgningen?

Naturnær Skovdrift

Naturnær skovdrift betyder, at man driver skoven så den efterligner en naturlig, vildtvoksende skov så meget som muligt. Det betyder bl.a. at man udnytter det naturlige frøfald.

Private skovejere er i stigende grad med til at bevæge skovdriften i en mere varieret og naturnær retning.

Læs mere om naturnær skovdrift i private skove

Brand-, tyveri- og hærværksskader

Man kan søge om erstatning, hvis der har været skader på private arealer. Se hvilke skader, der kan søges om erstatning for.

Læs mere om brand-, tyveri- og hærværksskader