Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM

Hvad er VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-undersøgelse bliver foretaget på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at gå i gang med projektet.

VVM-proceduren er omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer ogprogrammer og af konkrete projekter (VVM). Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på lovens bilag 2 skal bygherre indgive skriftlig underskrevet ansøgning til kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Ansøgningsskemaet kan findes her.

Læs mere om VVM

Miljøstyrelsens VVM-sager

Miljøstyrelsen behandler sager, hvor vi optræder som VVM-myndighed efter reglerne i loven. Styrelsen træffer også afgørelser om ikke VVM-pligt.

Igangværende VVM-sager  

Afsluttede VVM-sager 

Afgørelser om ikke VVM-pligt

For kommuner

Find lovstof og vejledninger til, hvordan miljøvurderingerne skal håndteres.

VVM-annoncer

Se og abonner på annonceringer af VVM-afgørelser.