Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM

Hvad er VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-undersøgelse bliver foretaget på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at gå i gang med projektet.

VVM-proceduren er omfattet af VVM-bekendtgørelsen (BEK. nr. 957 af 27. juni 2016). Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bekendtgørelsens bilag 2 skal bygherre indgive skriftlig underskrevet anmeldelse til kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Anmeldeskemaet findes i VVM-bekendtgørelsens bilag 5.

Læs mere om VVM

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings VVM-sager

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning behandler sager, hvor vi optræder som VVM-myndighed efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Styrelsen træffer også afgørelser om ikke VVM-pligt.

Igangværende VVM-sager  

Afsluttede VVM-sager 

Afgørelser om ikke VVM-pligt

For kommuner

Find lovstof og vejledninger til, hvordan miljøvurderingerne skal håndteres.

VVM-annoncer

Se og abonner på annonceringer af VVM-afgørelser.