Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Invasive plantearter

Invasive plantearter bliver også betegnet som landskabsukrudt. Landskabsukrudt defineres som: Plantearter, der i løbet af de sidste 100-150 år er kommet til Danmark, og som har vist sig at være så aggressive og konkurrencedygtige, at de fortrænger den naturlige danske flora. Det vil sige, at landskabsukrudt er en lidt mere snæver betegnelse end invasive planter, da invasive planter ikke behøver at være indført inden for de sidste 100-150 år.

Du kan finde beskrivelser af introducerede/invasive plantearter ved at klikke på linkene herunder.

Almindelig vandpest (Elodea canadensis )
Bjergfyr (Pinus mugo)
Butblæret sargassotang (Sargassum muticum ) 
Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia ) 
Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis ) 
Contortafyr/Klitfyr (Pinus contorta)
Engelsk vadegræs (Spartina anglica)
Glansbladet hæg (Prunus serotina )
Gul kæmpekalla (Lysichiton americanus)
Gyldenris (Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris (Solidago gigantea ))
Japansk pileurt (Fallopia japonica ) 
Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera ) 
Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum ) 
Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis )
Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus ) 
Pastinak (Pastinaca sativa)
Rød hestehov (Petasites hybridus )
Rynket rose (Rosa rugosa )


Læs mere om: