Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

§ 3 kort

I 2011 - 2013 gennemgås alle registreringer af § 3 natur i hele landet.

Se den samlede oversigt over registreret §3-natur i hele landet .

Kortet herunder viser hvor langt projektet er nået i de enkelte kommuner.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Herunder finder du information om projektet

Nyhed: Vejledning til at finde statens besigtigelser i Miljøportalen                                              Vejledning for myndigheder, lodsejere m.fl. til at finde detaljerede oplysninger om besigtigelserne i Naturstyrelsens § 3-projekt.

Information til kommunerne
Information især til kommunerne, bl.a. breve om starten og om fordelingen af arbejder i 2011 og 2013

Faglig information og formidling om projektet
Hæftet der er udsendt til alle lodsejere: "Er der beskyttet natur på din ejendom" samt en række faktaark

Tekniske anvisninger og faglige rapporter
Vejledninger om tekniske anvisninger til dem, der skal registrere via luftfotos og i felten

Serviceeftersyn
Serviceeftersynet af naturbeskyttelseslovens § 3 er baggrunden for opdateringen af § 3-registreringerne

Aftale om projektet
Aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening om opdateringen af § 3-registreringerne

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding 
Film om engfuglepleje 
Film om kogræsningslaug 
Film om leslåning