Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

National naturbeskyttelse

Vi beskytter naturen ved at beskytte naturområderne.

Ved at beskytte naturområderne, beskytter man de dyre- og plantearter, landskabet og vores muligheder for at nyde det pågældene område. De vigtigste midler til at beskytte naturen med er område- og artsbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning, planlægning, overvågning, fredning, beskyttelseslinjer, aftaler, tilskud og oplysning. Naturbeskyttelsen sker med udgangspunkt i de EU-direktiver og internationale aftaler, som Danmark er forpligtet af.

Her kan du læse mere om de redskaber, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bruger til at beskytte naturen:

Beskyttelse af §3-naturtyper

Fredninger

Natura 2000

Bygge- og Beskyttelseslinjer

International naturbeskyttelse

National plan for artsforvaltning

Danmark skal have en national plan for artsforvaltning. Planen skal styrke styrelsens indsats for bl.a. sjældne og truede plante- og dyrearter i Danmark og være med til at give større mangfoldighed i den danske natur.