Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Færdsel på stranden

Der er adgang til næsten alle danske kyststrækninger hele døgnet rundt, og man må her færdes til fods. private strande skal der være mindst 50 m til nærmeste beboelsesbygning, hvis man vil tage ophold eller bade.

Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden. 

Det er forbudt at køre i bil på stranden, undtagen nogle få steder på den jyske vestkyst, hvor skilte fortæller om reglerne.

Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1. september til 31. maj. Hunde må gerne være på stranden, men de skal holdes i snor fra 1. april til 30. september, og hvor der er græssende husdyr.

Der findes særlige regler for at samle sten og sand på stranden. Læs, hvad du må samle på stranden .

Det er tilladt at tænde bål på ubevoksede strandbredder, med mindre andet er angivet. Læs mere om reglerne for bål på stranden .