Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvad må jeg samle på stranden?

Var dagens sandslot et mesterværk? Så tag det med hjem.

Man må gerne tage souvenirs med hjem fra stranden. Også sand fra dagens sandslot. Men det skal være til eget brug og i et begrænset omfang. En tommelfingerregel er, at man må tage det med, som man kan fragte uden brug af hjælpemidler - i den forbindelse er en spand ikke et hjælpemiddel.


Som udgangspunkt er al jord ejet af nogen i Danmark. Hvis man derfor vil tage sand eller sten fra en strandbred, skal man have tilladelse af ejeren. Men mange strande er ejet af det offentlige, fx Naturstyrelsen, og her har styrelsen allerede på forhånd givet lov til, at du må tage mindre ting og mindre mængder sand med hjem.

Ude i vandet

Hvis du vil være sikker på, at du må tage mindre ting som sand, sten og skaller med hjem, kan du gå ud i vandet. Så snart du er uden for "højeste daglige vandstandslinie" er du på "Søterritoriet", der ejes af staten. Her kan du så "fiske" souvenirs. Inden for højvandslinien tilhører grunden den, der ejer jorden inden for strandbredden, så her gælder den private ejendomsret.

Klitter

Man må ikke tage noget med hjem klitter, heller ikke Naturstyrelsens klitplantager.

Større mængder

Hvis du vil fjerne materiale i større omfang, skal du - udover at spørge ejeren - rette henvendelse til kommune, Naturstyrelsens lokale enhed eller kystdirektoratet. Disse kan fortælle, hvordan man skal forholde sig, idet det kan være nødvendigt at søge tilladelse efter regler i Naturbeskyttelsesloven og/eller Råstofloven.

For egentlig gravning af sand og sten gælder reglerne om råstoflovens regler om indvinding på land.

Som eksempler på steder, hvor det vil være uheldigt at fjerne materialer kan nævnes strande, hvor Naturstyrelsen eller andre tilfører sand for at forbedre badestranden. Eller de steder langs Vestkysten, hvor Kystdirektoratet indpumper og tilkører store mængder sand og ral for at sikre kysten. Endvidere må klitter på grund af sandflugtsfaren ikke ødelægges.

Indsamling af rav

For indsamling af rav gælder det, at rav tilhører finderen. Få tips og tricks til indsamling af rav

Hvis du vil vide mere:

Naturbeskyttelsesloven

Råstofloven