Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvad må jeg samle?

Hvad må jeg samle i skoven?

Du må samle nødder,bær, svampe,frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. - men kun til privat brug, ikke til erhvervsmæssig brug.

Som tommelfingerregel kan man sige, at du må samle så meget, at det kan være i en bærepose. Husk at tænke på den næste, der også gerne vil samle i skoven.

Du må altså ikke samle brænde, hvis ejeren ikke har givet dig lov (fx med et sankekort).

Hvad må jeg samle på stranden?

Du må gerne samle sand, tang, rav og sten på stranden, så længe det kun er i små mængder. Du må altså ikke tage så meget, at du ikke kan bære det selv.
På private strande bør du spørge ejeren inden du tager noget.
Hvis du vil fjerne materialer fra stranden i større mængder, skal du spørge kommunen, kystdirektoratet eller Naturstyrelsens lokale enhed.

Læs mere om reglerne for, hvad du må samle på stranden

Indsamling af dyr og planter

Fugle, pattedyr, krybdyr og padder er freddede i Danmark og må derfor ikke indsamles. Der gælder dog særlige regler for f.eks. nogle arter af haletudser. Der er også nogle plantearter, f.eks. orkidéer, der er freddede, og som man derfor heller ikke må indsamle.

Hvis du ønsker at samle dyr og planter, bør du først undersøge, om arterne er freddede

Læs mere om at samle dyr og planter i Danmark

Metaldetektor i naturen

Hvis du vil gå på opdagelse i naturen med en metaldetektor, gælder der helt særlige regler.
Uden grundejerens tilladelse, er det ikke tilladt at bruge metaldetektor i naturen, f.eks. på stranden, klitfredede arealer, kyststrækninger, i skove, på udyrkede arealer og på stier og veje i det åbne land.

Læs mere om metaldetektor i naturen