Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

MiljøGIS - data om natur og miljø på webkort

Miljøstyrelsen indsamler og udstiller mange natur- og miljødata.

En del af disse natur- og miljødata stilles til rådighed ved, at blive vist på kort på nettet. Disse sider kalder vi MiljøGIS.
Nedenfor finder du de mest aktuelle MiljøGIS-sider, men vi henviser også til en række historiske MiljøGIS-sider, som kan være nyttige for dig.

Du kan trække flere at dataerne over i dit eget GIS-system enten ved at downloade temaerne eller trække dem via wms, wmts og wfs.
På de fleste MiljøGIS-sider kan du se, hvordan du gør i vejledningen øverst på siden eller benytte linket i tredie kolonne.

Aktuelle profiler 

Profilbeskrivelse Link WMS, WMTS og WFS - kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Læs mere om
Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder. Støjkortlægning   Støj-Danmarkskortet
Husdyrregulering Husdyrregulering   Husdyrregulering
Program for vand- og naturovervågning 2017-21 (NOVANA)
Se de lokaliteter, hvor undersøgelser i overvågningsprogrammet foregår.
NOVANA - Det nationale overvågningsprogram 2017-21 Data kan downloades ved at åbne ad-hoc table for hvert enkelt tema Miljøstyrelsens overvågning af naturens og vandmiljøets tilstand
Invasive arter der ønskes bekæmpet/udryddet i EU. Se hvad der er indberettet til MST eller indberet selv en invasiv art. Se indberettede invasive-arter eller Indberet invasiv art   Invasive arter
Vandområdeplan 2015-2021. Offentliggjort juni 2016 Vandområdeplan 2015-2021 Hent temaer fra vandplan- og vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015 -2021
Natura 2000-planer 2016-2021. Offentliggjort april 2016. Natura 2000-planer 2016-2021 Hent temaer fra natura 2000 planer Natura 2000-planer 2016-21
Naturdata, der ligger til grund for Natura 2000-planer 2016-21 Natura 2000 naturdata

 

 
Danmarks Naturnetværk/Biodiversitetskortet (Det Digitale Naturkort). Biodiversitetskortet WMS

WMTS

Danmarks Naturnetværk - eksisterende og planlagt natur
Tilladelsesområder for indvinding af sand, grus og ral på havet Råstofindvinding på havet   Råstofindvinding på havet
Grundvandsdannelse og kortlægning/ Statslig grundvandskortlægning Statslig grundvandskortlægning Hent temaer fra den statslige grundvandskortlægning Grundvandskortlægning

 

Historiske profiler 

Profilbeskrivelse Link WMS, WMTS og WFS - kopier hyperlink og sæt ind i dit desktopGIS Læs mere om
Klimatilpasningsplaner Klimatilpasningsplaner

WMS

WFS

Kortlægning til brug for klimatilpasning
Kortlægning af risiko for oversvømmelse EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin Hent temaer via wms Kysterne - plantrin 2
EU's oversvømmelsesdirektiv EU's oversvømmelsesdirektiv

WMS

WMTS

Oversvømmelsesdirektivet
Værdifulde geologiske områder Værdifulde geologiske områder   Geologi i landskabet
Stormfald - 2005 Stormfald   Tilskud til private skove - stormfald
Tilskud til privat etablering af nye skove. Pt. lukket for ansøgning. Ansøgning om skovtilskud for private   Privat skovrejsning
Naturovervågning 2014 Naturovervågning   Overvågning af vand og natur
Forslag Natura 2000 planer (2016-2021), Høringsperiode  Natura 2000 planer 2 - Høring Hent temaer fra natura 2000 planer   Natura 2000   
Basisanalyse for Natura 2000 planer (2016-2021) Natura 2000 planer 2 - Basisanalyse
Natura2000 planer (2009-2015) offentliggjort 2011  Naturplaner
Forslag til vandområdeplan2 (2015-2021), høringsperiode Forslag Vandområdeplan 2 - Høring Hent temaer fra vandplan- og vandområdeplaner       Vandområdeplaner        
Basisanalyse af Vandområdeplan2 (2015-2021) Vandområdeplan 2 - Basisanalyse
Endelig vandområdeplan1 (2010-2015) Vedtagen vandplan 1 - 2014 
Forslag til vandområdeplan1 (2010-2015), Supplerende høring Forslag Vandområdeplan 1 - Suppl. høring
Offentlig høring af
forslag til de statslige
vandplaner (2010-2015)
Vandplaner 2013 - Udkast 2
Underkendte Vandplaner 2011 Vandplaner 2011
Vandplaner 2009-2015 - supplerende høring dec. 2010 Vandplaner 2011 - Supplerende høring
Forslag til vand- og naturplaner (2010) Forslag til vand- og naturplaner 2010 Hent temaer fra natura 2000 planer og vandplan- og vandområdeplaner   
Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2010  Teknisk forhøring til vand- og naturplaner 2010