Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skydebanepuljen

Tilskud til etablering/renovering af skydebaner

Ansøg om tilskud:

Foreninger, der er medlemmer af Danmarks Jægerforbund, skal indsende ansøgningen via Danmarks Jægerforbund, Kalø: Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde. e-mail: 

Andre foreninger sender ansøgningen til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning: Haraldsgade 53, 2100 København Ø, e-mail: 

Ansøgningsfrister:

  • Ansøgningsfristen i 2016 er 1. oktober

for det følgende års pulje. Ansøgerne får skriftlig besked i starten af det nye år.

Baggrund

Hvert år uddeler Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ca. 1 mio. kr. til foreninger, der vil etablere nye flugtskydebaner eller renovere eksisterende baner. Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne, og formålet er at sikre jægerne gode muligheder for at vedligeholde og forbedre deres skydefærdigheder. 

HVAD:
Der kan søges tilskud til kapacitetsudvidelse på eksisterende flugtskydebaner samt etablering af nye skydebaner.

HVEM:
Jagtforeninger og andre foreninger eller grupper af jægere der godtgør, at de kan sikre driften af et anlæg.

SÅDAN BLIVER MIDLERNE PRIORITERET
Der er ofte flere ansøgere, end der er penge til. Derfor prioriteres mellem ansøgerne ud fra en række vurderingsspørgsmål eksempelvis:

  • Opnås den ønskede geografiske spredning af tilskuddene?
  • Kan foreningens økonomi selv oppebære udgifterne til etablering/renovering?
  • Er der modtaget tilskud tidligere?
  • mfl.

FAKTA: Om Skydebanepuljen

Skydebanepuljen blev etableret i 2001 som et led i indsatsen for at opbygge og forbedre kapaciteten på de danske flugtskydebaner. Der gives derfor udelukkende tilskud til flugtskydebaner, som anvendes til træning af jægere – og ikke til anlæg, der drives på kommercielle vilkår.

Midlerne i puljen fordeles af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Danmarks Jægerforbund i fællesskab. Jægerforbundet bidrager med overblik over skydebaner i Danmark samt viden om, hvor i landet, der er behov for at øge skydebanekapaciteten. Skydebanepuljen bliver på den måde jævnt fordelt over hele Danmark og såvel små som store foreninger modtager tilskud.

Siden 2001 har mere end 100 flugtskydebaner modtaget tilskud fra puljen i størrelsesordenen fra 5.000 kr. og opefter.