Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødeministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op. Vildtforvaltningsrådet er nedsat i henhold til § 51 i lov om jagt og vildtforvaltning

Rådets formand udpeges af miljø- og fødeministeren. Rådets øvrige ni medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer.

Forretningsorden

Medlemmer af Vildtforvaltningsrådet

  • Formand Jan Eriksen, tlf: 40332122,  
  • Landbrug & Fødevarer (næstformand) Husmand Henrik Bertelsen, tlf: 40374635
  • Landbrug & Fødevarer, godsejer Lars Hvidtfeldt
  • Danmarks Jægerforbund, formand Claus Lind Christensen
  • Danmarks Naturfredningsforening, præsident Ella Maria Bisschop-Larsen
  • Dansk Ornitologisk Forening, formand Egon Østergaard
  • Dansk Skovforening, godsejer Niels Iuel Reventlow
  • Dyrenes Beskyttelse, cand. scient. Birgitte Heje Larsen
  • Friluftsrådet, bestyrelsesmedlem Flemming O. Torp 


Foreløbig dagsorden og bilag til møde i Vildtforvaltningsrådet den 13. juni 2017

Samlet mødemateriale - del 1

Samlet mødemateriale - del 2

 

Dagsorden og bilag til VFR-møde den 15. marts 2017

Dagsorden og bilag til VFR-møde den 15. marts 2017

Referater af Vildtforvaltningsrådets møder

Tidligere referater

2013

Godkendt referat fra møde i VFR den 11. december 2013

Godkendt referat af mødet i VFR den 5. september 2013

Godkendt referat fra VFR den 22. marts 2013

2012

Godkendt til referat af møde i VFR den 11.december 2012

Godkendt referat af møde i VFR den 13. september 2012

Godkendt referat fra VFR møde den 13. marts 2012

2011

Godkendt referat af møde den 14. december 2011

Godkendt referat af møde i VFR den 15. september 2011

Godkendt referat af møde den 16. marts 2011

2010

Godkendt referat fra mødet i VFR den 14. december 2010

Godkendt referat fra mødet i VFR den 07. september 2010

Godkendt referat fra mødet i VFR den 21. juni 2010

Godkendt referat fra mødet i VFR den 23. februar 2010

2009

Godkendt referat fra mødet i VFR den 11. december 2009

Godkendt referat fra mødet i VFR den 17. september 2009

Godkendt referat fra mødet i VFR den 24. Marts 2009

2008

Referat af VFR-møde den 9. december 2008

Referat af VFR-møde den 18. september 2008

Referat af VFR-møde den 16. april 2008

Referat af VFR-møde den 10. Januar 2008

2007

Referat af VFR-møde den. 10. december 2007

Referat af VFR-møde den 30.-31. august 2007

Referat fra ekstraordinært VFR-møde den 21. juni 2007

Referat af VFR-møde den 13. marts 2007

2006

Referat af VFR-møde den 5. december 2006

Referat af VFR-møde den 11.-12. august 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af ekstraordinært VFR-møde den 1. februar 2006

2005

Referat af VFR-møde den 7. december 2005

Referat af VFR-møde den 7. september 2005

Referat af VFR-møde den 20. maj 2005

2004

Referat af VFR-møde den 7. december 2004

Referat af VFR-møde den 20. august 2004

Referat af VFR-møde den 30. april og 1. maj 2004

2003

Referat af VFR-møde den 5. december 2003

Referat af VFR-møde den 22. - 23. august 2003

Referat af VFR-møde den. 24. marts 2003

2002

Referat af VFR-møde den 23. august 2002

Referat af VFR-møde den 13. marts 2002

2001

Referat af VFR-møde den 7. december 2001

Referat af VFR-møde den 31. august 2001

Referat af VFR-møde den 4. maj 2001

Referat af VFR-møde den. 31. januar 2001

2000

Referat af VFR-møde den. 28. september 2000

Referat af VFR-møde den 30. maj 2000

Referat af VFR-møde den 24. februar 2000

1999

Referat af VFR-møde den 10. december 1999

Referat af VFR-møde den 24. september 1999