Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Indberet dit vildtudbytte

Som jæger har du pligt til at indberette dit vildtudbytte, hvis du vil indløse jagttegn.

Før du kan få dit jagttegn fornyet, skal du indberette vildtudbytte for det foregående jagtår. Det gælder også, selvom du ikke var på jagt eller ikke nedlagde noget. 

Du skal indberette dit vildtudbytte på "Mit jagttegn". Indberetningen kan ske løbende.

Mit jagttegn

Kommuneoversigt 

Når du indberetter dit vildtudbytte, skal du angive i hvilken kommune, vildtet er nedlagt. Du kan se kommunenumrene i kommuneoversigten: Kommuneoversigt

Hvis du ikke har indløst jagttegn for indeværende jagtår

Koblingen mellem vildtudbytteindberetning og udstedelse af jagttegn gælder kun for to på hinanden følgende jagtår. Det betyder, at hvis du ikke har indløst jagttegn for indeværende jagtår, vil du uden videre kunne indløse jagttegn for det følgende jagtår. Det samme gælder, hvis det er flere år siden, du sidst har indløst jagttegn. 

Kravet om indberetning af vildtudbytte blev indført med en ændring af Lov om jagt og vildtforvaltning fra 1. januar 2015. Målet er at opnå en højere indberetningsprocent for vildtudbytte, noget som blandt andet bidrager til et bedre grundlag for fastsættelse af jagttider. 

Vildtudbyttestatistik

Hvert år bliver der udarbejdet en statistik over nedlagt vildt i Danmark. De seneste år har det årlige jagtudbytte været på omkring 2,6 millioner stykker vildt.

Rådyr, hare, ræv, fasan, ringdue og gråand er blandt det vildt, jægere hyppigst nedlægger. 

Se vildtudbyttestatistikken på Nationalt Center for Miljø og Energis hjemmeside