Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Plan og VVM

Fra 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen samlet til én styrelse med ansvar for miljøet. Den nye styrelse viderefører navnet Miljøstyrelsen.

Fremtidig annoncering vil derfor foregå på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Annonceringer på Miljøstyrelsens hjemmeside

Udbud på Miljøstyrelsens hjemmeside

Herunder annonceres:

  • VVM-tilladelser og kommuneplantillæg
  • Afgørelser om ikke VVM-pligt

Efter annonceringen kan sagernes følges her:

Man skal være opmærksom på, at pr. 1. februar 2017 ændres klageadgangen på dette område fra Natur- og Miljøklagenævnet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig ændres klagegebyret fra  500 kr. til et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer for klager indgivet pr. 1. februar 2017 og frem.

Annonceringer - VVM

Tidligere annonceringer

Annonceringer om plan og VVM fra før 1. juli 2016 kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside